A La Carte

2 pcs. Sushi or Sashimi.

 • Shrimp (Ebi)

  • 5.50
  Shrimp (Ebi)
 • Crab Stick (Kani)

  • 5.50
  Crab Stick (Kani)
 • Squid (Ika)

  • 5.50
  Squid (Ika)
 • Mackerel (Saba)

  • 5.50
  Mackerel (Saba)
 • Egg (Tamago)

  • 5.50
  Egg (Tamago)
 • Tofu Skin (Inari)

  • 5.50
  Tofu Skin (Inari)
 • Striped Bass (Suzuki)

  • 6.50
  Striped Bass (Suzuki)
 • Tuna (Maguro)

  • 6.50
  Tuna (Maguro)
 • Salmon (Sake)

  • 6.50
  Salmon (Sake)
 • Yellowtail (Hamachi)

  • 7.50
  Yellowtail (Hamachi)
 • Eel (Unagi)

  • 6.50
  Eel (Unagi)
 • Smoked Salmon

  • 6.50
  Smoked Salmon
 • White Tuna (Shiro Maguro)

  • 6.50
  White Tuna (Shiro Maguro)
 • Octopus (Tako)

  • 6.50
  Octopus (Tako)
 • Flying Fish Eggs (Tobiko)

  • 6.50
  Flying Fish Eggs (Tobiko)
 • Scallop (Hotate)

  • 8.50
  Scallop (Hotate)
 • Red Snapper (Tai)

  • 6.50
  Red Snapper (Tai)
 • Fluke (Hirame)

  • 6.50
  Fluke (Hirame)
 • Salmon Eggs (Ikura)

  • 8.50
  Salmon Eggs (Ikura)
A La Carte
Scroll to top